Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

REGULAMIN
Przeszukaj bazę filmów

Aktualnie w Kinie Diana

Plakat filmu ISTOTY FANTASTYCZNE Dramat/familijny/komedia - dubbing 2D.
Plakat filmu FURIOSA: SAGA MAD MAX Sensacyjny/Sci-Fi - napisy 2D.
Plakat filmu STRAŻNICZKA SMOKÓW Animacja - dubbing 2D.
Plakat filmu JEDNO ŻYCIE Dramat/wojenny/biograficzny - napisy 2D.
Plakat filmu Stand-up Wiolka Walaszczyk Bilety w cenie 70,00 zł. do nabycia przez stronę www.kupbilecik.pl
Plakat filmu Stand-up Pan Li Cena biletów 60,00 zł.
Plakat filmu JEJMOŚĆ OPERETKA Cena biletów: normalny 70,00 zł. / grupowy min. 10 osób - 60,00 zł.

REGULAMIN

Regulamin, zwanych dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z sali widowiskowo-kinowej – Kina Diana Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawnej obsługi oraz odpowiedniego komfortu korzystania z oferowanych usług. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina Diana oraz przebywający na jego terenie.

I. POSTANOWIENA OGÓLNE:

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, wizerunku oraz monitoringu znajdują się w Klauzulach Informacyjnych RODO dostępnych na naszej stronie internetowej www.kinodiana.pl oraz w gablocie w holu kina.

2. Podczas seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali widowiskowo-kinowej Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku zabrania się:

1) spożywania alkoholu, stosowania używek oraz palenia papierosów i e-papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;

2) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku;

3) głośnego zachowywania się zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym,

4) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

3. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadające przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażające bezpieczeństwu innych, nie będą wpuszczane na teren Kina Diana albo zostaną wyproszone bez zwrotu kosztów za bilety.

4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub też swoim zachowaniem może zagrażać bezpieczeństwu.

5. Po zakończonej projekcji filmu lub wydarzenia kulturalnego należy pozostawić zajmowane miejsce w należytym porządku.

6. Na teren Kina Diana obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników).

7. Szatnia jest nie obowiązkowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina Diana.

8. Aby obejrzeć film w technologii 3D, niezbędne są specjalne okulary, które można nabyć
w kasie Kina Diana. Okulary są wielokrotnego użytku.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, na terenie Kina Diana została wprowadzona rejestracja obrazu (monitoring). Zarejestrowany obraz jest przetwarzany wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywany przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin określony w pierwszym zdaniu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie wskazanego wyżej okresu, nagrania obrazu podlegają zniszczeniu (nadpisaniu). Nagrania obrazu mogą być udostępniane na żądanie uprawnionych podmiotów w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, karnymi etc. Klient w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na terenie Kina Diana na jego szkodę powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na Policję, w takim przypadku zabezpieczenie nagrania obrazu oraz jego wydanie nastąpi wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Policję lub inny uprawniony podmiot w związku z postępowaniem w sprawie.

10. W przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora zastrzega się możliwość zmiany repertuaru lub odwołania seansu filmowego oraz wydarzenia kulturalnego.

11. Po rzeczy zagubione lub porzucone w Kinie Diana należy zgłosić się do kasy kina.

12. W poniedziałek oraz wtorek Kino Diana jest nieczynne.

13. Wszelkie reklamacje, należy niezwłocznie zgłaszać do kierownika Kina Diana. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 listopada 2023 r.

 

II. WSTĘP NA SALĘ WIDOWISKOWO-KINOWĄ:

1. Wstęp do sali widowiskowo – kinowej możliwy jest za okazaniem ważnego biletu na określony seans filmowy lub inne wydarzenie kulturalne. Zakup biletu jest równoznaczny
z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz cennika Kina Diana.

2. Kasa Kina Diana jest czynna od środy do niedzieli. Otwierana jest pół godziny przed pierwszym zaplanowanym seansem filmowym lub wydarzeniem kulturalnym, a zamykana 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu filmowego lub wydarzenia kulturalnego.

3. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 3 widzów.

4. Projekcja filmu może być poprzedzona reklamami, zwiastunami filmów lub innymi przekazami promocyjnymi.

5. Rezerwację miejsca na sens filmowy lub inne wydarzenie kulturalne można dokonać osobiście w kasie Kina Diana, telefonicznie (w godzinach pracy kasy)  pod numerem (77) 436 66 85 lub przez stronę internetową www. kinodiana.pl

6. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans filmowy lub wydarzenie kulturalne
w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę. Bilet należy zachować do ewentualnej, ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu. Utracone, skradzione lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie.

7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, jeżeli nie przedstawi stosownego dokumentu tożsamości. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego).

8. Granicę wieku na dany seans filmowy jest ustalana przez dystrybutora. Nie ma możliwości, aby w nią ingerować. Przed podjęciem decyzji o udziale w seansie filmowym osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać się nie tylko z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem danego filmu.

9. Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci pozostawione na terenie Kina Diana bez ich opieki.

10. Zwrotu lub wymiany biletów na seans filmowy można dokonać wyłącznie do 15 min. przed rozpoczęciem danego seansu. Okazując nieprzerwany i niezniszczony bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

11. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, a bilety na wydarzenia kulturalne 3 dni przed wydarzeniem.
W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

12. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi za wyjątkiem odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie organizatora. Jeśli organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tym terminie.

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja dostępności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

    Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.