„Legenda o Wandzie…”

26.08 (środa) godz. 10.00 – Wakacje z Teatrem Edukacji i Profilaktyki ,,MASKA” – ,,Legenda o Wandzie co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała”. 

Bilety do nabycia w kasie kina w cenie – 10 zł.

4.8.2020